Vytvoř tůňku

Vytvořit můžeme buď přírodní tůňku, jezírko s umělým dnem či případně jílovým dnem. Pokud se budete pouštět do většího díla, tak budeme ve všech případech potřebovat odbornou radu, ale vytvořit malou tůňku či jezírko na vašem pozemku zvládnout lze. 

Co se týče tůněk, kde se bude zdržovat podzemní voda, cenné rady k postupu při ručním hloubení najdete například ZDE. Tůňky v krajině jsou velmi cenným biotopem.

Co se týče jezírek s jílovým dnem může vás inspirovat tento postup a příběh.

Obecně lze říci, že při budování jezírka či tůňky se snažíme, aby byla co nejčlenitější – s různými hloubkovými úrovněmi. Jezírko (tůňku) umístíme do nejnižší části pozemku a spíše na slunné místo. Nejjednodušší je pořídit plastový prefabrikát, který jen zakopeme do země. Vhodná je i jezírková fólie. Menším a mělčím jezírkům však hrozí přehřívání. Zabráníme mu výsadbou příbřežních a plovoucích rostlin, která vytvoří jezírku polostinné podmínky. Pokud by mělo být jezírko v úplném stínu, pak raději založíme malé jezírko se stínomilnými bahenními rostlinami. 

Abychom živočichům usnadnili přístup do jezírka, vytvoříme na části pozvolně klesající přístupové místo vysypané oblázky, nebo uděláme přístupovou rampu například z prkna nebo plochého kamene.

I na těch nejmenších zahrádkách, dokonce i na balkoně, můžeme mít malé jezírko. Poslouží nám libovolná nádoba z materiálu, který udrží vodu – zinková vana, dřevěný sud, káď, keramické nádoby. Nevýhodou je, že nádržky malých rozměrů jsou náchylné na přehřívání, z toho důvodu je raději umístíme do polostínu či stínu a pravidelně doplňujeme odpařenou vodu. Malé nádrže jsou také náchylné k zarůstání řasami, které musíme pravidelně odstraňovat. V jezírcích a tůňkách můžeme pěstovat například rostliny, jako je prustka obecná, šmel okoličnatý, touleň srdčitá (Houttuynia cordata) či babelka řezanovitá (Pistia stratiotes).