Výroba ptačích budek

Výroba ptačích budek není nic složitého. Stačí vědět základní informace a dát si pozor na pár detailů. A jedná se o manuální aktivitu, která příjemně zpestří každou akci.

Antipredační zábrany

Ptáci mají mnoho nepřátel. Především v urbanizovaném prostředí, tedy v zahradách, městských parcích a lesích, jsou snadnou kořistí koček a kun.

Nejjednodušší zábranu představuje malá destička uvnitř budky, upevněná těsně pod vletovým otvorem – kočka či kuna tak nedosáhne až na dno budky.

Další varianty antipredačních zábran mají vždy stejný princip – aby predátor nedosáhl na dno budky k mláďatům. Lze tedy konstruovat různé dvojité přední stěny, tunýlky apod.

Výrobci na antipredační zábrany obvykle nemyslí, a tak si je dodatečně k ptačím budkám doděláváme sami. Stačí rozřezat kousek prkýnka a dvěma vruty jej připevnit na vnitřní stranu přední stěny.

Velice často můžete v obchodech narazit na ptačí budky s bidýlkem. Jedná se o jeden z největších hříchů, který můžeme při sestrojování ptačí budky udělat. Bidýlko totiž pomáhá především predátorům k snadnějšímu přístupu k mláďatům. Ptáci jej nepotřebují. Proto na ptačí budku v žádném případě nepatří.

Vyvěšování ptačích budek

V lesním prostředí by vletový otvor měl směřovat k prosvětlenému prostoru, aby mohli ptáci snadno k budce přiletět.
V parcích či zahradách by vletový otvor měl směřovat se směrem převládajících srážek (v našich podmínkách jihovýchod), aby do nich nezatékalo vletovým otvorem.

Pokud to situace dovoluje, měla by budka být mírně nakloněná, aby přesah střechy co nejvíce zakrýval vletový otvor.
Pokud vyvěšujeme budku za drát ne větev, nevadí když se budka houpe, ale její pohyb bychom se měli snažit co nejvíce eliminovat a nesmí ve větru do ničeho narážet.

Ptačí budku vyvěšujeme dle možností co nejdále od větví, ze kterých by predátoři mohli snadno lovit přilétající ptáky.
Budka by v poledním slunci měla být ve stínu.

U jednotlivých typů budek lze zahnízdění určitého druhu ptáka ovlivnit výškou, ve které budka visí. Obecně platí, že by budka měla viset ve výšce 2 – 5 metrů nad zemí.

Způsoby vyvěšování

Ptačí budky se nejčastěji vyvěšují na stromy a využívají se v zásadě tři způsoby, jak lze ptačí budku připevnit do potřebné výšky.

  • Zavěšení na větev

Nejelegantnějším způsobem je zavěšení budky pomocí drátu na větev. Nedochází tak k žádnému poškození na stromě. K budce se musí ze strany našroubovat kovová očka, za která se přichytí drát. Tento způsob lze realizovat však jen v místech, kde jsou k tomu vhodné větve.

  • Přitlučení hřebíky

Velmi jednoduchým způsobem, jak připevnit budku ke stromu, je přitlučení zadní lišty pomocí hřebíků. Jedná se na první pohled o poměrně agresivní způsob pro strom, nicméně vniknutí hřebíku do stromu, pro něj nepředstavuje vážné zranění. Hřebík naruší pouze jeden malý bod v celém živém pletivu. Strom na tuto situaci dokáže brzy zareagovat a poškozené místo „zakonzervovat“, aby se poranění nerozšiřovalo do dalších částí kmene. Hřebík tlučeme ideálně přes podložku, která zajistí, aby hřebík nezarostl do kmene a budka neupadla.

  • Připásání páskami

Zadní lišta se dá připevnit páskami kolem kmene. Tento způsob jednoznačně nedoporučujeme, protože tímto dochází k významnému poškození stromu. Pásky postupně začnou zarůstat do kmene a škrtit jej v celém obvodu. Navíc se jedná o značně pracný způsob.

Číslování budek

Dobře označené budky bude snadné identifikovat při pravidelné údržbě. Číslování lze provést nasprejováním nebo natřením. Pokud však vyvěšujeme jen několik málo kusů, můžeme tento krok vynechat.

Pravidelná údržba a čištění

Vyvěšením ptačí budky vše teprve začíná. Jelikož chceme, aby v budkách každý rok někdo zahnízdil, snažíme se o jejich pravidelnou údržbu a čištění. Úspěšnost zahnízdění se každoročně snižuje v řádu desítek procent, pokud nedojde k vymetení starého hnízda. Jakmile tedy ptačí budku vyvěsíme, měli bychom myslet na její každoroční vyčištění. A tento úkon lze zároveň využít k zaznamenání úspěšnosti zahnízdění.

Logo Státního fondu životního prostředí